NSR-Beijing Shijingshan Wanda   BeiJing

Swarovski Store
Address

China Mainland
BeiJing
100040
Shijingshan Road 18
Opening hours
Sun: 10:00 AM - 9:30 PM
Mon: 10:00 AM - 9:30 PM
Tue: 10:00 AM - 9:30 PM
Wed: 10:00 AM - 9:30 PM
Thu: 10:00 AM - 9:30 PM
Fri: 10:00 AM - 9:30 PM
Sat: 10:00 AM - 9:30 PM
PHONE
CN